Hoe maak je van twee organisaties één merk?

Branding voor fusie-organisatie Opmaat en Kinderstad

Er zijn van die projecten die leuk zijn omdat er een uitdaging in zit. Zo ook het merktraject voor Opmaat groep en Kinderstad. In de fusie-fase was al duidelijk geworden dat de twee organisaties 'op elkaar lijken' maar toch ook wel verschillen. De kunst is de sweet spot te vinden en een merkfundament te ontwikkelen waar beide organisaties zich in herkennen en de gezamenlijke ambitie dragen. 

 

DIY branding 

De aanpak was volgens het Schwung DIY-brandingsconcept. Waarbij we aan de hand van enkele workshops groepen uit de organisatie begeleiden bij het merk-ontwikkel-werk. Samen zochten we naar de waarden van de organisatie, dachten na over het brutaal ideaal en de Why, How en What van de organisatie. Een opstapje naar het schrijven van een overkoepelende  propositie. Het bleek soms  'pittig' te zijn voor de deelnemers. Want geen van de deelnemers was gewend aan merk-werk. Maar daar bleek wel meteen ook de kracht te zitten. Iedereen stond -aan- om een waardevolle bijdrage te doen. En dat is gelukt. 

"Het nieuwe logo van Kinderstad is helemaal wat we hoopten te vinden voor onze organisatie. Het past bij onze merkwaarden en straalt frisheid, verbinding en kwaliteit uit."
Sanne van den Brandt

Kinderstad

We zijn één organisatie voor kinderopvang én primair onderwijs in regio Tilburg. We zijn ontstaan vanuit een fusie tussen Opmaat groep en Opmaat Kinderopvang. We zetten ons in voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op onze 14 maatschappelijke kinderopvanglocaties en 16 openbare basisscholen laten we kinderen én medewerkers groeien tot de mooiste versie van zichzelf! 

Bij ons ontdekken kinderen wat ze in hun mars hebben. Dat bereiken onze pedagogisch professionals en leerkrachten door gebruik te maken van bewezen succesvolle methodes. Door waardevolle samenwerkingen aan te gaan. Maar vóóral door het kind écht te zien. 

Huisstijl

Na het merk fundament was de  vertaalslag naar de visuele identiteit aan de beurt. Ook hier niet zonder uitdagingen. Want de merkarchitectuur van de onderwijs- en kinderopvang locaties kon nog niet helemaal op elkaar uitgelijnd worden. De onderwijsinstellingen behouden ruimte om een eigen merk (en naam) te voeren. Wel moeten ze verbinding met de organisatie leggen door ook het  'onderdeel van Kinderstad' label te voeren in hun communicatie uitingen. 

Introductie

Ter introductie van het merk ondersteunde Schwung ook bij de ontwikkeling van een korte video waarmee het nieuwe merk zowel intern als extern werd geïntroduceerd. 

 

 

Merk-werk-vragen?

Stel ze aan Nick