De gemeente, Citymarketing Tilburg en ondernemers uit de binnenstad wilden de Tilburgse binnenstad beter op de kaart zetten. Een belangrijke eerste stap op dat gebied was het opstellen van een Bidbook, om leegstand aan te pakken, retailers aan te trekken en het verhaal van de stad beter te vertellen.

Bidbook binnenstad Tilburg

Tilburg is de thuishaven van Schwung. Dit was een pluspunt bij het definiëren van de sterke punten van de binnenstad. En ook bij het opzetten van het Bidbook Tilburg. Hét visitekaartje van de binnenstad. City marketing pur sang.

Ondernemers uit de binnenstad, City marketing Tilburg, en de gemeente wilden de Tilburgse binnenstad beter op de kaart zetten. Een belangrijke eerste stap op dat gebied was het opstellen van een Bidbook. De initiatiefnemers bundelden hun krachten met Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Schwung. Met als doel leegstand aan te pakken, retailers aan te trekken en het verhaal van de stad beter te vertellen.

Keuzes maken
City marketing begint met het maken van heldere keuzes. Om de stad Tilburg goed te branden, is eerst het verhaal van de Tilburgse binnenstad uitgewerkt. Dat verhaal is in het Bidbook uitgewerkt aan de hand van negen sfeergebieden in het centrum: het Winkelgebied, het Dwaalgebied, de Spoorzone, de Linten Korvel/Besterd, de Piushaven, de Culturele As, de Horecapleinen & straten, Musea en het Veemarktkwartier. Door deze sfeergebieden te benoemen en te definiëren, kon de eerste stap gezet worden richting de herwaardering van al het moois dat de Tilburgse binnenstad te bieden heeft. Vervolgens werd voor elk van de afzonderlijke gebieden een eigen identiteit ontwikkeld.

Wie kiest, wordt gekozen
De afzonderlijke ingrediënten waren op zich allemaal al aanwezig. Schwung heeft er effectief chocola van gemaakt. Het branden van stadsgebieden draait vooral om het maken van duidelijke keuzes. De verschillende identiteiten van de sfeergebieden zijn dan ook gebaseerd op het gevoel, de eigen kracht, kenmerken en kwaliteiten van de stadsdelen. Samen vormen de verschillende zones het veelzijdige verhaal van Tilburg. Een identiteit vraagt ook om een herkenbare beeldtaal. Met de productie van het bidbook is ook hier een slag in gemaakt. Gebieden kregen een onderscheidende functie, kleur de de sfeer en ontwikkel ambities richting geven. Dat alles wordt versterkt en uitvergroot in het bidbook weergegeven. “Schwung heeft verstand van het volledige designspectrum, van tekst, beeld en opmaak tot drukprocessen. Ze adviseren én voeren uit. Die integrale aanpak heb ik als heel prettig ervaren”, vertelt Stefan van Aarle.

 

“Die integrale aanpak heb ik als heel prettig ervaren” "Stefan van Aerle.
Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg
Kwartiermaker gemeente Tilburg

En nu door…
In de jaren na de lancering van het Bidbook heeft de stad een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Dit alles is mede het resultaat van keuzes die in het kader van het Bidbook gemaakt zijn. Een aantal grote ondernemingen koos bijvoorbeeld voor Tilburg. Of denk aan de komst van restaurant Eve naar de Polygonale Loods of de verhuizing van de bibliotheek naar de Tilburgse Spoorzone. Het Bidbook heeft veel in gang gezet. Tilburg zit weer in de lift. “Natuurlijk is dat niet allemaal alleen aan Schwung te danken”, lacht Nick de Cock, partner bij Schwung. “Bij het vermarkten van de stad Tilburg zijn een heleboel partijen betrokken. Wij zijn een klein onderdeel van dat proces. Wel hebben we door het ‘maken’ kunnen zorgen dat de ideeën die er leefden tastbaar werden.”

Deel 2
Inmiddels is het tijd voor een update. In deel 2 van het Bidbook verschuift de focus weer naar het aantrekken van retailers. Nu is het zaak om met feiten, cijfers en omschrijvingen nieuwe retailers naar Tilburg te halen. Van Aarle kijkt uit naar de samenwerking: “Het intensieve contact met Peter en Nick was heel prettig. Je bent niet zomaar een nummertje – we hebben echt een relatie opgebouwd.” Nick: “In de eerste versie van het Bidbook hebben we de structuur van de stad neergezet. Nu, in de tweede ronde, presenteren we de resultaten, kijken we terug en kunnen we concluderen dat de opzet geslaagd is. Nu kunnen we ons weer meer gaan richten op het oorspronkelijke doel: retailers naar Tilburg trekken.” Wordt vervolgd dus.