Hoe zet je een nieuw te ontwikkelen “centrum voor duurzaamheid, innovatie en vakmanschap” op de kaart? Simpel; Met micro-citybranding. 

VIA-T Bidbook

Soms heb je dat. Je wordt uit het niets gebeld met de vraag of je mee wilt doen aan een pitch. Zo ook in dit geval. Het betrof de productie van een bidbook voor een nieuw te ontwikkelen centrum voor duurzaamheid innovatie en vakmanschap op het Nyma terrein te Nijmegen (al heette het toen nog anders). De klik bleek er vanaf het eerste moment

Goede energie
Schwung vloog in toen het samenwerkingsverband al een tijd werkte aan het VIA-T concept. (Klokgroep, Sterk Techniek, energie- en installatiebranche, ECO-plusbouw, KCCB, de schildersvakopleiding, kwartiermaker NYMA terrein en  Zus architecten. ) De kaders  stonden. Nog veel details moesten worden ingevuld. Wat opviel was de energie in de groep. Iedere partij stond ‘aan’ om er samen iets goeds van te maken. 

Braintake en keuzes maken
Er waren drie sessies nodig om van alle belangen, ideeën en uitdagingen een glashelder ‘bollenschema’ te maken. De basis voor de propositie, belofte, clusters slogan … en nieuwe naam. De uitdaging om met zo’n diverse groep te werken  bleek meteen de kracht. We hielden elkaar scherp. Maakte de concepten sterker en beter. Zo vonden we de WHY waar de samenwerking om draait:

“TOEKOMSTBESTENDIG LEREN, WERKEN, WONEN EN LEVEN” 

VIA-T in de kern
VIA-T werkt aan grote maatschappelijke thema’s zoals klimaat en woningnood en helpt de daarmee samenhangende tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Door multidisciplinair samen te werken versnellen we de ontwikkeling van technologische innovaties. En maken we de transitie naar circulariteit, hernieuwbare energie en duurzaamheid mogelijk én betaalbaar.

" Bij Schwung was onze opdracht in zeer goede handen. Nick heeft ons met zijn kunde en ervaring op een consequente, zorgvuldige en creatieve wijze een prachtig bidboek gebracht. "Maarten de Wolff

Bidbook een begin
Het bidbook ligt er en het concept wordt gelanceerd. De komende jaren als het concept in de praktijk vorm krijgt zal de communicatie verder vorm krijgen.  De website wordt nu klein gestart. Uiteindelijk zal deze een community functie gaan ondersteunen. Dat is het mooie van communicatie, je bent nooit klaar :-)